Zarząd Powiatu Pabianickiego
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego
w powierzchni 4 m2 znajdującego się w budynku
zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, oznaczonej w ewidencji gruntów
w obrębie P-8 jako działka nr 530/8 o powierzchni 0,1734 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00025901/4,
przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:

/-/ Gabriela Wenne-Błażyńska - Wicestarosta Pabianicki
/-/ Henryk Brzyszcz - członek zarządu
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:06.10.2020 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:06.10.2020 13:44