Skarb Państwa – Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 0030 Zofiówka,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/10 o pow. 1,2920 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SR1L/00037300/9,
przeznaczonej w części o pow. 0,6569 ha do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Lutomiersk, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 30 Zofiówka jako działka nr 8/10, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:20.10.2020 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:20.10.2020 15:03