Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 22,20 m²,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 100/2 o pow. całkowitej 0,0222 ha, obręb 0013 K-13,
w celu przeprowadzenia gazociągu niskiego ciśnienia średnicy Ø110 mm o długości 22,20 m
         wraz z pasem eksploatacyjnym o szerokości 1 m (po 0,5 m na każdą stronę od osi rury)                  na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego
ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu
o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach
lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-13 jako działka 100/2.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:03.11.2020 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:03.11.2020 09:20