Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o łącznej pow. 0,0168 ha,
                       położonych w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej, w obrębie 0017 P-17,                                      oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 3/10 o pow. całkowitej 0,0834 ha (powierzchnia ograniczenia - 0,0130 ha), nr 3/11 o pow. całkowitej 0,0109 ha (powierzchnia ograniczenia - 0,0027 ha) i nr 3/12 o pow. całkowitej 0,0103 ha (powierzchnia ograniczenia - 0,0011 ha), poprzez przeprowadzenie przyłącza dwuśrednicowego gazu śr/c dn 125
na działkach nr 3/10 i 3/11 oraz dn 40 na działce nr 3/12.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego
ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu
o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach
lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 0017 P-17 jako działki nr: 3/10, 3/11 i 3/12.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:03.11.2020 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:03.11.2020 09:58