Postępowanie administracyjne
dotyczące ustalenia wykazu uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej
wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, oznaczonej w obrębie
13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212,
243, 245, 415, 439, 466, 502/2 , 562/1, 562/2, 734
o łącznej powierzchni 78,3070 ha oraz w obrębie
14 Lutomiersk jako działka nr 7 o powierzchni 0,4784 ha

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo do Starostwa Powiatowego w Łasku z prośbą o udostępnienie akt archiwalnych - dot. wspólnoty gruntowej wsi Kazimierz, położonej w gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 oraz obręb 14 Lutomiersk działka nr 7.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:20.11.2020 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:20.11.2020 09:25