uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXI/233/20

17-12-2020 rozpatrzenia skargi.

XXXI/232/20

17-12-2020 rozpatrzenia skargi.

XXXI/231/20

17-12-2020 zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

XXXI/230/20

17-12-2020 przyjęcia "Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego na 2021 rok.

XXXI/229/20

17-12-2020 zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

XXXI/228/20

17-12-2020 zmian osobowych w składzie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Pabianickiego.

XXXI/227/20

17-12-2020 wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego.

XXXI/226/20

17-12-2020 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

XXXI/225/20

17-12-2020 uchwalenia aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Pabianickiego"

XXXI/224/20

17-12-2020 ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2021

XXXI/223/20

17-12-2020 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia na 2021 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

XXXI/222/20

17-12-2020 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi obowiązujących w 2021 roku.

XXXI/221/20

17-12-2020 budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

XXXI/220/20

17-12-2020 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026

XXXI/219/20

17-12-2020 ustalenia wykazu wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

XXXI/218/20

17-12-2020 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

XXXI/217/20

17-12-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w grudniu 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:09.02.2021 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:09.02.2021 15:00