ZARZĄDZENIE NR 17/2021

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksową organizację kursu aktywnej twórczości dla 20 dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne”

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora PCPR w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Pabianice 95-200 Traugutta 6a
Informację opublikował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data publikacji:09.07.2021 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Grabowski
Informację aktualizował:Zofia Kriger-Kozłowska
Data aktualizacji:09.07.2021 09:04