uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXXVIII/294/21

31-08-2021 przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XXXVIII/293/21

31-08-2021 przyjęcia sprawozdania z działaności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego

XXXVIII/292/21

31-08-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

XXXVIII/291/21

31-08-2021 zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

XXXVIII/290/21

31-08-2021 powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi

XXXVIII/289/21

31-08-2021 zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

XXXVIII/288/21

31-08-2021 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2021 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XXXVIII/287/21

31-08-2021 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

XXXXIX/286/21

31-08-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026

XXXVIII/285/21

12-08-2021 złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Pabianickiego" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

XXXVIII/284/21

12-08-2021 złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

XXXVIII/283/21

12-08-2021 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok

XXXVIII/282/21

12-08-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2021 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:26.11.2021 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:26.11.2021 14:26