Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 10.09.2001r. znak: OŚ.PG.6223/28-4/01 - pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z płukania odżelaziaczy ze stacji wodociągowej do istniejącego stawu z odpływem do rowu melioracyjnego R-D13 w Pawlikowicach w km 2+500. Zmiana ww. pozwolenia będzie dotyczyć rocznych ilości odprowadzanych ścieków z 54 m3/rok na 124 m3/rok.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnymoraz wnieść uwagi do dnia 07.08.2006r. w siedzibie tut. Wydziału.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 28 01 06 - zmiana pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:26.07.2006 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:26.07.2006 09:06