Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz.U.Nr 239 poz. 2019 z 2005r.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-N17a od km 0+240 do km 0+286 poprzez zamontowanie rurociągu żelbetowego o śr. 600 mm zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim ul. Południowa 3 na działce nr ew. 85 oraz długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej na ww. działce.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 30.10.2006r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 13 06 - przebudowa rowu R-N17a w km od 0+240 do km 0+286 w Konstantynowie Łódzkim ul. Południowa 3 na działce nr ew. 85
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:20.10.2006 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:20.10.2006 09:24