Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmian.) Starostwo Piowiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji energetycznej - GPZ Rypułtowice w pabianicach ul. Rypułtowicka 20 do rzeki Dobrzynki w km 4+813 w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się  z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 20.12.2006r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 23 06 - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji energetycznej GPZ Rypułtowice w Pabianicach do rzeki Dobrzynki
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:06.12.2006 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:06.12.2006 15:32