Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

184/08

7-01-2008 zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu
Pabianickiego na 2008 rok

185/08

7-01-2008 zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

186/08

7-01-2008 ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

187/08

14-01-2008 uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach”

188/08

14-01-2008 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,oznaczonej jako działka nr 2166/9 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

189/08

14-01-2008 wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

190/08

14-01-2008 wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

191/08

14-01-2008 wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Pabianice oraz nadania nazwy ulicy gminnej

192/08

14-01-2008 wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Miejskiej Pabianice oraz nadania nazwy ulicy gminnej

193/08

21-01-2008 zmieniająca uchwałę w sprawie procedur kontroli finansowej

194/08

28-01-2008 zatwierdzenia projektu Nowe perspektywy w ramach Poddziałania 6.1.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie jego realizacji

195/08

28-01-2008 zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w zakresie jego realizacji

196/08

28-01-2008 powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

197/08

28-01-2008 powołania Zespołu do spraw Opracowania Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Pabianickim

198/08

28-01-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:21.02.2008 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:21.02.2008 13:18