uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXI/142/08

28-02-2008 Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w 2008 roku

XXI/143/08

28-02-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXI/144/08

28-02-2008 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2008 roku

XXI/145/08

28-02-2008 udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

XXI/146/08

28-02-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 roku

XXI/147/08

28-02-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXI/148/08

28-02-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXI/149/08

28-02-2008 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia
z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2008 roku

XXI/150/08

28-02-2008 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia Umowy ze Spółką KROKUS Sp. z. o. o. w Poznaniu

XXI/151/08

28-02-2008 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice

XXI/152/08

28-02-2008 ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pabianickiego

XXI/153/08

28-02-2008 szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom ponadgimnazjalnym niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Pabianickiego

XXI/154/08

28-02-2008 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie ul. Szkolna 12a gm. Ksawerów

XXI/155/08

28-02-2008 zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

XXI/156/08

28-02-2008 sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego

XXI/157/08

28-02-2008 rozpatrzenia skargi

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w lutym 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.03.2008 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:26.11.2008 13:25