Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa
pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej/jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartał 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Iza Kurpesa
Data publikacji:10.03.2008 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Iza Kurpesa
Data aktualizacji:10.03.2008 14:08