Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

14/07

4-01-2007 regulaminu przetargów na zbywanie, wydzierżawianie, najem i obciążanie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pabianickiego.

15/07

4-01-2007 wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Pabianickiego do składu komisji inwentaryzacyjnej

16/07

4-01-2007 powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR finansowanych ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa

17/07

4-01-2007 powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów w ramach projektu "Nowa szansa dla Żaka II" Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa

18/07

8-01-2007 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pabianicki

19/07

8-01-2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

20/07

8-01-2007 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach

21/07

22-01-2007 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach

22/07

22-01-2007 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach

23/07

29-01-2007 zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

24/06

29-01-2007 zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

25/07

29-01-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

26/07

29-01-2007 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:19.03.2008 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.03.2008 10:54