Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

117/07

06-08-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

118/07

06-08-2007

likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach.

119/07

06-08-2007 powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim

120/07

13-08-2007 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

121/07

13-08-2007 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

122/07

13-08-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

123/07

13-08-2007 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

124/07

20-08-2007 upoważnienia osób do podpisania dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie "Poprawa warunków siedliskowych drzew rosnących przy ul. Grota Roweckiego w Pabianicach poprzez zastosowanie hydrosorbentu oraz mikoryzy" oraz wystawienia weksla in blanco

125/07

20-08-2007 upoważnienia osób do podpisania umowy z firmą Terra Bogusław Albinowski na wykonanie zadania "Poprawa warunków siedliskowych drzew rosnących przy ul. Grota Roweckiego w Pabianicach poprzez zastosowanie hydrosorbentu oraz mikoryzy"

126/07

20-08-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

127/07

20-08-2007 upoważnienia osób do podpisania umowy

128/07

20-08-2007 upoważnienia osób do podpisania weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową

129/07

27-08-2007 wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1532 (odc.2) Wola Moszczenicka - Proszenie (Stara Wieś) o długości 7973 mb kategorii drogi powiatowej

130/07

27-08-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

131/07

30-08-2007 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

132/07

30-08-2007 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2007 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w sierpniu 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:11.04.2008 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.04.2008 15:35