Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

227/08

05-05-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

228/08

12-05-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

229/08

12-05-2008 uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach”

230/08

12-05-2008 uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim”

231/08

12-05-2008 uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka
im. Al. Kamińskiego w Porszewicach ”

232/08

12-05-2008 upoważnienia upoważnienia osób do podpisania umowy
o dofinansowanie projektu „Skuteczny urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową

233/08

19-05-2008 realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
14.000 euro

234/08

19-05-2008 zmiany pełnomocnictwa szczególnego udzielonego Uchwałą nr 206/08 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 03.03.2008r.

235/08

19-05-2008 regulaminu pracy komisji przeprowadzających konkursy
na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki

236/08

19-05-2008 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie ul. Szkolna 12a gm. Ksawerów

237/08

19-05-2008 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach, ul. Bracka 10/12

238/08

21-05-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

239/08

30-05-2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy

240/08

30-05-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

241/08

30-05-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w maju 2008 roku.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:17.06.2008 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:23.06.2008 13:15