Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

242/08

09-06-2008 likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

243/08

09-06-2008 powołania komisji w celu przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o sopień nauczyciela mianowanego

244/08

09-06-2008 upoważnienia osób do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w ramach Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II. 6 - Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

245/08

09-06-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

246/08

16-06-2008 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego

247/08

16-06-2008 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Pabianicach

248/08

16-06-2008 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie

249/08

16-06-2008 wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1526E Proszenie - Golesze położonych na terenie Powiatu Piotrkowskiego kategorii drogi powiatowej

250/08

16-06-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

251/08

16-06-2008 upoważnienia osób do podpisania weksla i umowy
o dofinansowanie zadania : „Przystosowanie Sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dla uczniów niepełnosprawnych w budynku przy ul. Traugutta 31 należącym do Zespołu Szkól Specjalnych nr 5
w Pabianicach.”

252/08

23-06-2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Powiatu do spraw zamówień publicznych

253/08

23-06-2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy

254/08

23-06-2008 upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego

255/08

23-06-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

256/08

23-06-2008 zasad opracowania bilansu skonsolidowanego oraz zakresu dokumentacji konsolidacyjnej

257/08

26-06-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 r.

258/08

26-06-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 r.

259/08

26-06-2008 zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

260/08

26-06-2008 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.07.2008 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.07.2008 11:32