uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXIX/209/08

09-10-2008 wyrażenia zgody na sfinansowanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach

XXIX/210/08

09-10-2008 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2008-2014

XXIX/211/08

09-10-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXIX/212/08

09-10-2008 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok

XXIX/213/08

09-10-2008 zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

XXIX/214/08

09-10-2008 ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb pryznawania nagród Starosty Pabianickiego i dyrektorów placówek oświatowych ze specjalnego funduszu nagród

XXIX/215/08

09-10-2008 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zatwierdzania projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

XXIX/216/08

09-10-2008 uchylenia uchwał w sprawie określenia zasad korzystania
i wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych

XXIX/217/08

09-10-2008 rozpatrzenia skargi

XXIX/218/08

09-10-2008 podziału dodatkowych środków otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane
w 2008 roku

XXIX/219/08

09-10-2008 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi

XXIX/220/08

09-10-2008 wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Pabianicach dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach

XXIX/221/08

09-10-2008 wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Pabianicach dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w październiku 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.11.2008 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:04.11.2008 15:18