Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

373/09

01-06-2009 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
1 500 000,00 zł

374/09

01-06-2009 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej
w Konstantynowie Łódzkim

375/09

01-06-2009 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie

376/09

01-06-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

377/09

08-06-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

378/09

08-06-2009 zmiany ,,Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w Pabianicach”

379/09

15-06-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

380/09

15-06-2009 zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

381/09

15-06-2009 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
1 500 000,00 zł

382/09

24-06-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

383/09

24-06-2009 udzielenia pełnomocnictwa ogólnego

384/09

24-06-2009 sporządzenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

385/09

24-06-2009 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim

386/09

24-06-2009 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Widzewie

387/09

29-06-2009 wytypowania osób do podpisania porozumienia

388/09

29-06-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

389/09

29-01-2009 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

390/09

29-01-2009 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za rok 2008

391/09

29-06-2009 lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości
1 500 000,00 zł

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwal Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:03.07.2009 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:07.08.2009 11:25