uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLIV/321/09

11-09-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XLIV/322/09

11-09-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

XLIV/323/09

11-09-2009 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego

XLIV/324/09

11-09-2009 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2009 roku otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XLIV/325/09

11-09-2009 wydania opinii do wniosku uzupełniającego starosty
o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pabianicach ze środków Funduszu Pracy
pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do spraw pracy.

XLIV/326/09

11-09-2009 szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień
i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
oraz ich wysokości

XLIV/327/09

11-09-2009 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Łódzkiego dotyczącego ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

XLIV/328/09

11-09-2009 rozpatrzenia skargi

XLIV/329/09

11-09-2009 sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego

XLIV/330/09

11-09-2009 wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego

XLV/331/09

29-09-2009 przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań, które zostaną zgłoszone w jego ramach

XLV/332/09

29-09-2009 współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk
w zakresie zadania publicznego realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”

XLV/333/09

29-09-2009 współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk
w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY
PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”

XLV/334/09

29-09-2009 wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego

XLV/335/09

29-09-2009 współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź
w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”

XLV/336/09

29-09-2009 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009-2014

XLV/337/09

29-09-2009 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:15.10.2009 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:16.10.2009 15:20