zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2010

13-01-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

2/2010

21-01-2010 powołania komisji bezpieczeństwa i porządku

3/2010

28-01-2010 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2010

4/2010

04-02-2010 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

5/2010

10-02-2010 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

6/2010

10-02-2010 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – Sekretarza Powiatu

7/2010

11-02-2010 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca w domach pomocy społecznej
prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2010 roku

8/2010

16-02-2010 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

9/2010

19-02-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

10/2010

01-02-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

11/2010

15-03-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

12/2010

22-03-2010 powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli – emerytów i rencistów

13/2010

30-03-2010 przyjęcia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2009

14/2010

31-03-2010 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

15/2010

07-04-2010 ograniczenia działalności gospodarczej
oraz wykonywania niektórych prac przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje z upoważnienia Starosty Pabianickiego (uchylone)

16/2010

12-04-2010 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Dróg i Mostów

17/2010

14-04-2010 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

18/2010

14-04-2010 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Inwestycji i Funduszy

19/2010

16-04-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

20/2010

27-04-2010 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

21/2010

27-04-2010 ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w miesiącu czerwcu i grudniu 2010 r.

22/2010

10-05-2010 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji i Funduszy

23/2010

17-05-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

24/2010

01-06-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

25/2010

02-06-2010 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach

26/2010

21-06-2010 wprowadzenia procedur pozyskiwania funduszy zewnętrznych

27/2010

02-07-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

28/2010

12-08-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

29/2010

12-08-2010 powołania komisji egzaminacyjne do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

30/2010

06-09-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

31/2010

13-09-2010 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Gospodarki Nieruchomościami

32/2010

13-09-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

33/2010

15-09-2010 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

34/2010

15-09-2010 odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

35/2010

15-09-2010 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

36/2010

27-09-2010 w sprawie utworzenia referatu Kancelaria Starosty
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

37/2010

27-09-2010 likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach

38/2010

29-09-2010 powołania składu Powiatowej Rady Sportu

39/2010

08-10-2010 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach

40/2010

11-10-2010 archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

41/2010

12-10-2010 powołania Powiatowego Biura Wyborczego

42/2010

12-10-2010 powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS)

43/2010

25-10-2010 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2010

44/2010

25-10-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

45/2010

26-11-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

46/2010

30-11-2010 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2010

47/2010

30-11-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty podjętych w 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:18.01.2010 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:03.10.2019 14:03