Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Bechcice 3

________________________________________________________________

tel. (0-42) 2111-210 faks (0-42) 2111-210 w 60

Konstantynów Ł., 31.05.2010ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla DPS w Konstantynowie Łódzkim w dniu 27.05.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 122755-2010; data zamieszczenia 13.05.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 2 oferty. Przyjęto 2 kryteria oceny ofert; 1. cena (waga kryterium 90%), 2. walory smakowe (waga kryterium 10%).

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: P.P.H. „JAMIR” - Mirosław Sobieraj 95-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela nr 21.

Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie - 100 punktów

(Cena oferty: 69.759,00 zł brutto – 90 pkt. Walory smakowe 10 pkt.)


Drugą ofertą w kolejności uzyskanej punktacji złożyła firma „Janex” Sp.j. - Sławomir i Elżbieta Wiesiak, 02-223 Warszawa, ul. Wagonowa 11.

Punktacja przyznana ofercie – 82,04 pkt..

W tym: cena oferty: 75,71 pkt., walory smakowe 6,33 pkt.

II.

W przetargu nie było ofert odrzuconych.

III

W przetargu nie było wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia
z up.

Z-ca DYREKTORA DPS

Krzysztof Swat


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomiwenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dn. 27.05.10 na dostawę prod. zwierzęcych, mięsa i prod. mięsnych dla DPS w Konstantynowie Ł. (ogł.w BZP nr 122755)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:31.05.2010 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:31.05.2010 11:43