Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Bechcice 3

_________________________________________________________________________

tel. (0-42) 2111-210 faks (0-42) 2111-210 w 60Konstantynów Ł., 09.06.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa (CPV 15.30.00.00-1) dla DPS w Konstantynowie Łódzkim w dniu 08.06.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 132243 – 2010; data zamieszczenia 24.05.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 2 oferty. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę (waga kryterium 100%)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „GOFRO” - Marcin Gołek, 95-100 Zgierz, ul. Barona 11, gdyż była to najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone przez zamawiającego.

Cena oferty: 68.000 zł brutto zł

Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie

100 punktów

Drugą ofertę w kolejności uzyskanej punktacji złożyła firma „Bracia Ledzion” - Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion, 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 25/37, - oferta uzyskała 94 punkty.


II.

W przetargu nie było ofert odrzuconych.


III

W przetargu nie było wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia


IV

Umowa z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 27 ust 2 - zgodnie z art 94 ust 1 p.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, , z zastrzeżeniem art. 183.


Z up.

Z-ca Dyrektora DPS

Krzysztof SwatPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prod. warzywnictwa i ogrodnictwa dla DPS w Konstantynowie Ł. (ogł w BZP nr 132243/2010)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:09.06.2010 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:09.06.2010 12:17