Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Bechcice 3

_________________________________________________________________________

tel. (0-42) 2111-210 faks (0-42) 2111-210 w 60

Konstantynów Ł., 17.06.2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów ogólnospożywczych dla DPS w Konstantynowie Łódzkim w dniu 10.06.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 138035 – 2010; data zamieszczenia 28.05.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 1 ofertę. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę (waga kryterium 100%)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „GAWEŁ” - Tadeusz Gaweł, Pabianice, ul. Piłsudskiego 13/15, gdyż była to najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone przez zamawiającego.

Cena oferty: 79.520,11 zł brutto zł

Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie

100 punktów


II.

W przetargu nie było ofert odrzuconych.


III

W przetargu nie było wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia


IV

Umowa z wykonawcą, może zostać podpisana w trybie art. 94 ust. 2 gdyż w przetargu nieograniczonym została złożona tylko jedna oferta.Z up.

Z-ca Dyrektora DPS

Krzysztof SwatPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych dla DPS w Konstantynowie Ł. w dn. 10.06.2010 (ogł. o zamówieniu w BZP nr 138035)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:17.06.2010 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:17.06.2010 10:09