Dom Pomocy Społecznej

95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Bechcice 3 _________________________________________________________________________

tel. (0-42) 2111-210 faks (0-42) 2111-210 w 60

Konstantynów Ł., 13.07.2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 28 ton koksu przemysłowo-opałowego dla DPS w Konstantynowie Łódzkim w dniu 12.07.2010 (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 173031–2010; data zamieszczenia 01.07.2010) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

W przetargu złożono 5 ofert. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę oferty (waga kryterium 100%)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: „RID” , Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp.j. Adres: 98-170 Widawa, ul. Kiełczygłowska 26 B , gdyż była to najtańsza oferta spełniająca wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone przez zamawiającego.

Cena oferty: 25.620,00 zł. brutto. Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie 100 punktów


Pozostałe oferty w kolejności uzyskanej punktacji złożyły firmy:

2. ” RUDKOP-ex” Stanisław Baron, Wiesław Jarosz sp.j. ul. Kalinowa 11, 41-707 Ruda Śląska - oferta uzyskała 98,81 punktów.

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROEKOL 2” Sp. zo.o. Kolonia Raducka 38 a, 98-320 Osjaków - oferta uzyskała 98,68 punktów

  1. ROLNIK” skład materiałów budowlanych i opału, Porszewice 24 A, 95-200 Pabianice – oferta uzyskała 98,60 punktów

  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOCIAN” , ul. Świętojańska 25 B, 62-500 Konin - oferta uzyskała 90,36 punktów

II.

W przetargu nie było ofert odrzuconych.

III

W przetargu nie było wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

IV

Umowa z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 27 ust 2 - zgodnie z art 94 ust 1 p.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, , z zastrzeżeniem art. 183.


Z up.

Krzysztof Swat

z-ca Dyrektora DPS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony w dn. 12.07.10 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę koksu do DPS Konstantynów (ogł. w BZP nr 173031)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:13.07.2010 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:13.07.2010 10:48