Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

_________________________________________________________________________________

tel. (+48) 422-111-210 faks (+48) 422-111-210 w 60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734


Konstantynów Ł. 21.10.2010


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na wniosek wykonawcy z dnia 21.10.2010 dotyczący postępowania:

"Przetarg nieograniczony w dniu 26 października 2010 w celu wyboru wykonawcy zamówienia na wymianę okładzin podłogowych na ciągach komunikacyjnych i w pokojach mieszkanek w "DPS Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim" (ogł. BZP nr 280493-2010)


W związku z wnioskiem jednego wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ informujemy zgodnie z art. 38.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami) wszystkich potencjalnie zainteresowanych P.T. Wykonawców, że:

  1. Treść pytania brzmiała: Czy w ofercie należy ująć naprawę scian po zdemontowanych listwach w ilości takiej jak profil wyobleniowy pod wykładziny H9010.

  2. Treść odpowiedzi brzmiała: W ofercie należy ująć naprawę ścian po zerwanych listwach przypodłogowych w ilości takiej jak profil przypodłogowy na wysokość do 15 cm - patrz pkt. 1.3.2 Roboty wykończeniowe w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Z poważaniem

Z up.

Z-ca Dyrektora DPS

Krzysztof Swat

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyjaśnienie treści SIWZ - Dotyczy przetargu nieograniczonego w dniu 26 października 2010 na wymianę okładzin podłogowych w DPS Pod Dębami w Konstantynowie Ł. (ogł. BZP nr 280493-2010)
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:21.10.2010 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:21.10.2010 12:26