PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 1. Komisja współdziała z :
  • Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami,
  • Wydziałem Architektury i Budownictwa,
  • Wydziałem Dróg i Mostów,
  • Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Wydziałem Organizacyjnym,
  • Geodetą Powiatowym,
  • Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz
  • Skarbnikiem Powiatu
   w sprawach dotyczących uchwalenia i wykonywania budżetu tych wydziałów.
 2. Przedmiotem i głównymi kierunkami działania Komisji są w szczególności sprawy:
  • gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • gospodarki nieruchomościami Powiatu Pabianickiego,
  • dotyczące remontów, modernizacji i budowy dróg powiatowych,
  • architektury i budownictwa
  • nadzoru budowlanego,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • remontów, modernizacji i budowy powiatowych obiektów użyteczności
   publicznej, obiektów Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb,
   inspekcji i straży,
  • administracji geologicznej,
  • administracji geodezyjno - kartograficznej.
  • ochrony powierzchni ziemi i powietrza,
  • ochrony przyrody,
  • ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  • rybactwa śródlądowego,
  • hodowli zwierząt,
  • rolnictwa i ochrony roślin uprawnych,
  • łowiectwa,
  • gospodarki odpadami,
  • leśnictwa.
 3. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 4. Współdziałanie z nadleśnictwami, izbami rolniczymi i organizacjami proekologicznymi.
 5. Opiniowanie projektów budżetów wydziałów, o których mowa w pkt. 1 i sprawozdań
  z wykonania tych budżetów.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działania Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:20.12.2010 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak