zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

status

61/2012

21-12-2012 wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Pabianickiego

uchylone

60/2012

21-12-2012 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz inwentaryzacji w drodze pozyskania potwierdzenia sald lub w drodze weryfikacji

obowiązujące

59/2012

17-12-2012 powołania komisji likwidacyjnej

obowiązujące

58/2012

17-12-2012 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania
w użytkowanie

obowiązujące

57/2012

10-12-2012 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

obowiązujące

56/2012

05-12-2012 zmiany szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu
i Sekretarza Powiatu

uchylone

55/2012

03-12-2012 powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pabianicach

obowiązujące

54/2012

29-11-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

53/2012

26-11-2012 zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin powiatu pabianickiego

obowiązujące

52/2012

08-11-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli - emerytów i rencistów

obowiązujące

51/2012

08-11-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

50/2012

08-11-2012 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2012

obowiązujące

49/2012

05-11-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzeni

obowiązujące

48/2012

23-10-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

48/2012

23-10-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

47/2012

16-10-2012 powołania składu Powiatowej Rady Sportu

obowiązujące

46/2012

26-09-2012 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

obowiązujące

45/2012

24-09-2012 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

44/2012

19-09-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

44/2012

19-09-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

43/2012

10-09-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli – emerytów i rencistów

obowiązujące

42/2012

03-09-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

obowiązujące

41/2012

31-08-2012 utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Starosty Pabianickiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

obowiązujące

40/2012

13-08-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

39/2012

01-08-2012 zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

38/2012

01-08-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

37/2012

24-07-2012 przeprowadzenia na terenie powiatu pabianickiego treningu systemu wykrywania i alarmowania

obowiązujące

36/2012

16-07-2012 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko pracy w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

35/2012

22-06-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

34/2012

15-06-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

33/2012

29-05-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

32/2012

21-05-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

31/2012

14-05-2012 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko pracy w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

obowiązujące

30/2012

14-05-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

obowiązujące

29/2012

11-05-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

28/2012

19-04-2012 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Pabianicach dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

obowiązujące

27/2012

30-03-2012 przyjęcia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku

obowiązujące

26/2012

27-03-2012 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

obowiązujące

25/2012

27-03-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

obowiązujące

24/2012

27-03-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

23/2012

21-03-2012 powołania pracowników do Komisji Etyki Starostwa Powiatowego w Pabianicach

obowiązujące

22/2012

15-03-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

21/2012

07-03-2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

obowiązujące

20/2012

07-03-2012 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

obowiązujące

19/2012

06-03-2012 zmiany treści „Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach”

obowiązujące

18/2012

21-02-2012 wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Pabianickiego

obowiązujące

17/2012

21-02-2012 wprowadzenia zasad dotyczących współorganizacji przedsięwzięć

obowiązujące

16/2012

20-02-2012 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2012 roku

obowiązujące

15/2012

20-02-2012 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach w 2012 roku

obowiązujące

14/2012

17-02-2012 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w 2012 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

obowiązujące

13/2012

10-02-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

12/2012

02-02-2012 wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikom Starostwa Powiatowego
w Pabianicach z tytułu podróży służbowej odbywanej
na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

uchylone

11/2012

31-01-2012 procedur pozyskiwania funduszy zewnętrznych

obowiązujące

10/2012

30-01-2012 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji
na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w 2012 r.

obowiązujące

9/2012

16-01-2012 wprowadzenia w Powiecie Pabianickim systemu kontroli zarządczej

obowiązujące

8/2012

12-01-2012 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

obowiązujące

7/2012

12-01-2012 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2012

obowiązujące

6/2012

05-01-2012 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

obowiązujące

5/2012

05-01-2012 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

obowiązujące

4/2012

05-01-2012 powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

obowiązujące

3/2012

05-01-2012 odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach

obowiązujące

2/2012

05-01-2012 ponownych wyborów Komisji Etyki Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powołania Komisji Wyborczej

obowiązujące

1/2012

02-01-2012 powierzenia wykonywania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Pabianickiego

uchylone

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:20.01.2012 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:06.06.2019 13:11