Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15-02-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 60 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 32872-2012

Nr Sprawy ZP/1/2012

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 7 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                „RID” Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp. Jawna 98-170 Widawa, ul. Kiełczygłowska 26 B

- wartość wybranej oferty brutto : 64 944,00

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        STANBARTEX,  Stanisław Pałac – 41-400 Mysłowice, Mickiewicza 20 / 84
- oferta uzyskała 93,32 pkt;

-        -Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38
– oferta uzyskała 96,39 pkt

-        „Delfin” sp.j. Piotr Łaszyca, Krzysztof Dziurka, 42-460 Mierzęcice, ul. Kolejowa 31
 – oferta uzyskała 87,82 pkt

-        Transport, Usługi, Handel, Skład Opału, Mat. Bud., Skupu Złomu, Tadeusz Decka, 83-132 Morzeszczyn, Osiedle XXX-lecia PRL 1
 – oferta uzyskała 80,00 pkt

-        GWN Sp. z o.o., 44-351 Turza Śląska, ul. Bogumińska 77 c
– oferta uzyskała 85,77 pkt

-        „Rolnik” Skład Mat. Budowlanych i Opału, 95-200 Pabianice, Porszewice 24 A
– oferta uzyskała 91,34 pkt

 

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

Z up. Dyrektora DPS

„Pod Dębami”

Krzysztof Swat

 

 

 

Konstantynów Łódzki 15-02-2012

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa 60 ton koksu opałowego grubego I gatunku dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w KOnstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:15.02.2012 15:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:15.02.2012 15:59