ZAWIADOMIENIE

          

 Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach: drogi ekspresowej S-14, drogi powiatowej 4911, ulicy Złotej, ulicy Cynkowej, ulicy Platynowej, ulicy Stalowej, fragmentu ulicy Parkowej i fragmentu ulicy Tytanowej w Piątkowisku, a także fragmentu ulicy Wspólnej w Pabianicach, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, gm. Pabianice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą uzyskać wyjaśnienia, zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. „C”, I piętro, pok. nr 106, codziennie w godz. pracy urzędu (poniedziałek, środa i czwartek w godz. 800- 1600 , wtorek w godz. 900- 1700, piątek w godz. 800-1500).

 

Pabianice, dnia 05.03.2012 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:14.03.2012 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:14.03.2012 15:14