ZAWIADOMIENIE

              Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek położonych: a) po obu stronach ul. Miłej w Pabianicach, b) po południowej stronie ul. Familijnej w Pabianicach, c) przy ul. Rzgowskiej na wysokości posesji nr 12 - 20 i nr 56 – 66, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i NN wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/8, 380/11, 380/13, 380/15, 62/15, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 234/1, 234/2, 211, 214/2, 215/4, 216/4, 233/1, 233/2 zlokalizowanych w Pabianicach, w ulicach: Rzgowskiej, Miłej, Familijnej i Warszawskiej.

             W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. „C”, I piętro, pok. nr 106, codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godz. 800- 1600 , wtorek w godz. 900- 1700 i piątek w godz. 800 – 1500).

 

Pabianice, dnia 09 marca 2012 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej w ulicach: Rzgowskie, Miłej, Familijnej i Warszawskiej.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:14.03.2012 09:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:14.03.2012 15:13