ZAWIADOMIENIE

        Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek zlokalizowanych: a) po obu stronach ul. Miłej w Pabianicach, b) po południowej stronie ul. Familijnej w Pabianicach, c) przy ul. Rzgowskiej na wysokości posesji nr 12 - 20 i nr 56 – 66, o wydaniu przez Starostę Powiatu Pabianickiego w dniu 02.04.2012 r. pozwolenia nr 220/2012 znak: AB.6740.141.2012 na budowę słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i NN wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/8, 380/11, 380/13, 380/15, 62/15, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 234/1, 234/2, 211, 214/2, 215/4, 216/4, 233/1, 233/2 zlokalizowanych w Pabianicach, w ulicach: Rzgowskiej, Miłej, Familijnej i Warszawskiej.

        Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydział Architektury i Budownictwa, w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2.

Pabianice, dnia 02.04.2012 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn i sn wraz z przyłączami w ul.: Rzgowskiej, Familijnej, Miłej i Warszawskiej w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:03.04.2012 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:03.04.2012 14:24