ZAWIADOMIENIE

             Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek zlokalizowanych po obu stronach nowoprojektowanej ulicy Świetlickiego w Pabianicach, na odcinku od ul. Jutrzkowickiej do ul. Wiejskiej, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy oświetlenia, stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, usunięcia kolizji z układem drogowym i usunięcia kolizji telekomunikacyjnych, w nowoprojektowanej ulicy Świetlickiego w Pabianicach, na odcinku od ul. Jutrzkowickiej do ul. Wiejskiej.

             W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, bud. „C”, I piętro, pok. nr 106, codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godz. 800- 1600 , wtorek w godz. 900- 1700 i piątek w godz. 800 – 1500).

Pabianice, dnia 20 kwietnia 2012 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia nowoprojektowanej ulicy Świetlickiego w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:24.04.2012 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:24.04.2012 09:07