Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

 


tel. +48 (42) 2111-210        faks +48 (42) 2111-210 wew.60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 15-05-2012 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych.

Nr postępowania: ZP/5/2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł. 95-050 Konstantynów Łódzki,  ul. Bechcice 3. 

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Określenie przedmiotu zamówienia

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa produktów ogólnospożywczych

dla Domu Pomocy Społecznej  „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

ZP/5/2012

 

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 01.07.2012 - 30.06.2013 r. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy, w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami w  ciągu 2 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 – 12.00.

Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Samochód przywożący zamawiany towar musi posiadać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora na przewóz artykułów spożywczych. Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu. Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 dostaw w ciągu tygodnia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. W przypadku oferowania produktu w innych opakowaniach niż przykładowe, w Załączniku 2 do specyfikacji w miejscach wykropkowanych w kol. III należy podać wagę produktu w opakowaniu, i jego cenę jednostkową. Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości opakowań do 30% w stosunku do przykładów przeliczeniowych podanych w Załączniku nr 2, ponieważ nie może ona ograniczać funkcjonalności korzystania z tych opakowań podczas przygotowywania posiłków.

Dostawy będące przedmiotem umowy będą realizowane od 01.07.2012 – 30.06.2013 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie własnym transportem i na własny koszt dostawcy produktów spożywczych: produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych -CPV15600000-4,  mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty -CPV 15612000-1, przetworzone owoce i warzywa -CPV 1533000-0, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne -CPV 15400000-2, ocet, sosy, mieszanki przypraw, musztarda -CPV 15871000-4, kawa herbata i podobne produkty CPV 15860000-4, cukier i produkty pośrednie -CPV 15830000-5, kakao, czekolada i wyroby cukiernicze -CPV 15840000-8, produkty z ciasta makaronowego -CPV 15850000-1, przyprawy i przyprawy korzenne -CPV 15870000-7, przetwory z ryb -CPV 15243000-3, ryż łuskany -CPV 15611000-7, różne produkty spożywcze -CPV 15800000-3;

 

Zamówienie obejmuje: ananasy w puszce – 84,75 kg, aromat waniliowy – 4 kg, batoniki oblane czekoladą – 6,45 kg, brzoskwinia w puszce – 255 kg, budyń – 150,0 kg,  bulion w płynie – 70,0 litrów., chrzan tarty – 45,0 kg, ciastka biszkoptowe z galaretką w czekoladzie typu delicje – 22,5 kg,  ciastka maślane dla diabetyków bez cukru- 13 kg, cukier – 4,5 ton, cukier puder – 20 kg, cukier waniliowy – 25,6 kg, cukierki mieszanka czekoladowa – 37,5 kg, cynamon w proszku - 8 kg, czekolada gorzka – 8,0 kg, czekolada mleczna dla diabetyków – 8,0 kg, czekolada mleczna nadziewana – 10,0 kg, drożdże suszone – 10,5 kg, dżem brzoskwiniowy – 56,0 kg, dżem czarna porzeczka – 70,0 kg, dżem morelowy – 14,0 kg, dżem śliwkowy – 42,0 kg, dżem truskawkowy – 56,0 kg, dżem wiśniowy – 56,0 kg, fasola jaś – 60,0 kg, fasola Jaś (op. 5kg) – 60 kg,  fasolka konserwowa 135 kg, groch łuskany – 80,0 kg, groszek konserwowy – 480,0 kg, gulasz angielski – 90,0 kg, herbata expresowa – 140,0 kg, herbata granulowana – 150,0 kg, herbatniki dla diabetyków – 7 kg, kakao ciemne (op. 800g) – 16,0 kg, kakao ciemne (op. 150g) – 30 kg, kasza gryczana (op.5 kg) – 75,0 kg, kasza gryczana (op. 0,5 kg) – 60 kg, kasza jęczmienna – 450,0 kg, kasza manna – 250,0 kg,  kaszka mleczna dla niemowląt – 62,5 kg, kaszka ryżowa lub pszenna bezmleczna z owocami– 54 kg, kawa zbożowa – 100,0 kg, kawa zbożowa rozpuszczalna – 22,5 kg, ketchup – 75,0 kg, kisiel truskawkowy – 75,0 kg, koncentrat buraczany – 23,10 kg, koncentrat pomidorowy 30% - 225 kg, sypka przyprawa do potraw – 80,0 kg, kukurydza konserwowa – 136,0 kg, kurkuma – 0,2 kg, kwasek cytrynowy – 25,0 kg, liść laurowy – 2,25 kg, majeranek – 7,0 kg, majonez stołowy – 132,5 kg, mak – 45,0 kg, makaron zwykły świderek - 100,0 kg, makarony wysokogatunkowe – 825,0 kg, makrela w oleju – 153 kg, makrela w pomidorach 153,0 kg, margaryna – 300,0 kg mąka szymanowska – 3500,0 kg, mąka ziemniaczana – 200,0 kg, miód naturalny – 111,0 kg, musztarda delikatesowa – 36,0 kg, ocet spirytusowy – 2,5 litra., ogórki konserwowe – 540,0 kg, olej uniwersalny – 210,0 litrów, oregano – 1,5 kg, papryka konserwowa – 288,0 kg, papryka ostra, przyprawa w proszku – 2,4 kg, papryka słodka, przyprawa w proszku – 2,4 kg, pasztet drobiowy – 375 kg, pieprz mielony – 20,0 kg, pieprz ziołowy – 15,0 kg, płatki owsiane – 150,0 kg, płatki śniadaniowe czekoladowe – 50,0 kg, płatki śniadaniowe kukurydziane - 50,0 kg, płatki wielozbożowe – 50,0 kg, proszek do pieczenia – 7,5 kg, przecier ogórkowy – 124,0 kg, rodzynki – 30,0 kg, ryż długoziarnisty – 450,0 kg, sól paczkowana – 600,0 kg, susz owocowy – 5,0 kg, szczaw konserwowy – 80,0 kg, śliwka kalifornijska – 18,0 kg, wafle w czekoladzie, przekładane – 5,85 kg, wafle kakaowe dla diabetyków – 3,0 kg, wafle smakowe przekładane- 27,0 kg, żelatyna spożywcza – 5,0 kg.

 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Wadium nie jest wymagane.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający wymaga, aby:

-         wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał  warunki określone w Art. 22. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

-         Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców określonych w Art. 24.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).

-         Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału przez wykonawcę na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania kryteriów przez wykonawców zostanie przeprowadzona wg formuły „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego kryterium skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany  jest złożyć wraz ofertą oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną, że spełnia wymogi Art 22.1 oraz 24.1.  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami).   

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  nieograniczony

Kryteria oceny ofert: najniższa cena -zamawiający wybierze ofertę, która wypełni wymogi określone w SIWZ i będzie ofertą najtańszą

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

5. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, pok.143 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2012. do godziny 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 15-05-2012 o godzinie 1030.

 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację można otrzymać w sekretariacie pok. 143 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł., ul. Bechcice 3. Jest również zamieszczona na stronie internetowej:

http: //powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6107&idmp=901&r=o

 

 

 

DYREKTOR DPS

w Konstantynowie Ł

z up. z-ca dyr. Krzysztof Swat

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na Dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim. ZP/5/2012
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:27.04.2012 20:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:27.04.2012 20:10