uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XXV/181/12

26-04-2012 podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale
Nr XXIV/156/12

XXV/180/12

26-04-2012 zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania
"Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym szkoły – ciągi komunikacyjne poziome
i pionowe"

XXV/179/12

26-04-2012 zatwierdzenia projektu Trzy kroki do aktywności
w ramach Prorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XXV/178/12

26-04-2012 zatwierdzenia projektu Młodzi niezależni w ramach Prorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XXV/177/12

26-04-2012 przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Pabianicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach,
ul. Gdańska 5

XXV/176/12

26-04-2012 przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5

XXV/175/12

26-04-2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach,
ul. Gdańska 5

XXV/174/12

26-04-2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. Św. Jana 27

XXV/173/12

26-04-2012 przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Pabianicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. Św. Jana 27

XXV/172/12

26-04-2012 likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21

XXV/171/12

26-04-2012 rozwiązania Powiatowego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000 -lecia
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75

XXV/170/12

26-04-2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75

XXV/169/12

26-04-2012 stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof.
Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27

XXV/168/12

26-04-2012 stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego
w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach,
ul. Gdańska 5

XXV/167/12

26-04-2012 stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego
w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. Św. Jana 27

XXV/166/12

26-04-2012 utworzenia szkół i włączenia ich do Zespołu Szkół Nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach,
ul. Gdańska 5

XXV/165/12

26-04-2012 utworzenia szkół i włączenia ich do Zespołu Szkół Nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. Św. Jana 27

XXV/164/12

26-04-2012 utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
i włączenia do Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego
w Pabianicach ul. Piotra Skargi 21

XXV/163/12

26-04-2012 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego
do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajeciowej w roku 2012.

XXV/162/12

26-04-2012 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego
do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji
na działalność Warsztatu Terapii Zajeciowej w roku 2012.

XXV/161/12

26-04-2012 przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pabianickim

XXV/160/12

26-04-2012 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok

XXV/159/12

26-04-2012 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:11.05.2012 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.05.2012 10:15