ZAWIADOMIENIE

            Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek zlokalizowanych po obu stronach nowoprojektowanej ulicy Świetlickiego w Pabianicach, na odcinku od ul. Jutrzkowickiej do ul. Wiejskiej, o wydaniu przez Starostę Powiatu Pabianickiego w dniu 15.05.2012 r. pozwolenia nr 336/2012 znak: AB.6740.230.2012 na budowę - roboty elektryczne obejmujące oświetlenie ulicy, usunięcie kolizji z układem drogowym, stację transformatorową 15/0,4 kV oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, w ulicy Świetlickiego w Pabianicach na odcinku od ul. Jutrzkowickiej do ul. Wiejskiej, na działkach nr ewid. 1/2, 3/5, 14/7, 14/15, 18, 55/20, 57/3, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 65/1, 65/3, 65/4, 66/1, 66/2, 67/2, 68, 70, 71, 72, 73/2, 73/3, 73/5, 74, 75/3, 76/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87/7, 87/8, 87/9, 95/1, 95/2, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 106, 124, 546/1, 546/2, 547, 548 w obrębie P -17 i na działkach nr ewid. 79/5, 81, 84/5, 85/15, 85/17, 86/7, 86/9, 88/1, 90/5, 93/5, 94/12, 95/13, 96/3, 97/15, 97/16, 97/17 i 198 w obrębie P – 28.

             Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydział Architektury i Budownictwa, w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2.

 

 

Pabianice, dnia 15.05.2012 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja pozwolenia na budowę oswietlenia ulicy Świetlickiego na odcinku od ul. Jutrzkowickiej do ul. Wiejskiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:16.05.2012 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:16.05.2012 13:32