Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29-05-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 

 DOSTAWĘ ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA

 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

 

Nr ogłoszenia w BZP 158716-2012

Nr Sprawy ZP/8/2012

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 2 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                „Bracia Ledzion” Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion, 94-234 Łódź, ul. Podchorążych 25/27

- wartość wybranej oferty brutto : 71000,00

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        Firma Handlowa ”GOFRO” Marcin Gołek, 95-100 Zgierz, ul. Barona 11 - oferta uzyskała 92,81 pkt;

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 

 

Z up. Dyrektora DPS

„Pod Dębami”

Krzysztof Swat

 

Konstantynów Łódzki 11-06-2012

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przetarg nieograniczony na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:11.06.2012 18:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:11.06.2012 18:09