Dom Pomocy Społecznej

Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie


tel. +48 (42) 2111-210 faks +48 (42) 2111-210 wew.60 NIP 727-104-51-59 REGON 000311734

Konstantynów Ł., 13.06.2012


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01-06-2012 nr ogłoszenia 183024-2012


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. Zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01-06-2012 nr ogłoszenia 183024-2012 ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Z up.

Zastępca Dyrektora DPS

Krzysztof Swat


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych (nr ogł. w BZP 193024/12 )
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:13.06.2012 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Swat
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:13.06.2012 10:04