ZAWIADOMIENIE

            Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia właścicieli działek sąsiednich, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym, wiaty na butle z gazem wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną (stacja transformatorowa, portiernia, zbiornik retencyjny z funkcją p.poż., drogi, chodniki, parkingi, place manewrowe), wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę sieci zewnętrznych, na terenie działek nr ewid. 101/4, 101/5, 101/6, 102/4, 102/5, 102/6, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2, 104/3, 104/4, 105/4, 105/5, 105/6, 105/8, 105/9, 105/10, 106/2, 106/3, 106/4, 107/1 przy ulicy Langiewicza i przy ulicy Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim.

            W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 pok. Nr 14, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-16; wtorek 9-17; piątek 8-15.

 

Konstantynów Łódzki, dnia 19.06.2012 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy hali magazynowej z zapleczem, przy ul. Langiewicza i Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:26.06.2012 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:26.06.2012 15:10