ZAWIADOMIENIE

              Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia właścicieli działek sąsiednich, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 235/2012 z dnia 10.07.2012r., wydanej przez Starostę Pabianickiego dla: Modi Sp. z o. o., z siedzibą: w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej 5/15, dotyczącej pozwolenia na budowę hali magazynowej (kat. XVII) z zapleczem higieniczno-sanitarnym, budynku wartowni, wiaty na butle gazów technicznych, zbiornika retencyjnego, wewnętrznego układu komunikacyjnego, dróg, chodników, placów manewrowych i parkingów, wewnętrznej instalacji gazowej, sieci zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej wraz z oświetleniem terenu i doziemną instalacją gazu, na terenie działek nr ewid. 101/4, 101/5, 101/6, 102/4, 102/5, 102/6, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2, 104/3, 104/4, 105/4, 105/5, 105/6, 105/8, 105/9, 105/10, 106/2, 106/3, 106/4, 107/1 przy ulicy Langiewicza i Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim.

               Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni, za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 pok. Nr 14, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-16; wtorek 9-17; piątek 8-15.

Konstantynów Łódzki, dnia 12.07.2012 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja pozwolenia na budowę hali magazynowej przy ulicach Langiewicza i Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Izabela Samonek
Data publikacji:17.07.2012 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Izabela Samonek
Data aktualizacji:17.07.2012 11:38