Pabianice, dnia 29 sierpnia 2012 r.

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 539/1, 539/2 i 539/3,
położonych w gm. Dobroń, obręb 9 Mogilno Duże

     W dniu 21 sierpnia 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Dobroń, w obrębie 9 Mogilno Duże, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 539/1 o pow. 3,9915 ha, działka nr 539/2 o pow. 0,9045 ha oraz działka nr 539/3 o pow. 0,0250 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr SR1L/00031339/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone trzy osoby.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – jedna osoba.
Cena wywoławcza – 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 335 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Nabywcą w/w nieruchomości jest Mariusz Maślanka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRANS-KOP.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 539/1,539/2,539/3, położonych w gm. Dobroń, obręb Mogilno Duże
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:29.08.2012 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak