Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, DPS „Pod Dębami” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  - przetargu nieograniczonym w dniu 05-09-2012 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 95 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 310936-2012, Nr Sprawy ZP/17/2012

została wybrana najkorzystniejsza oferta

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 8 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy „RID” Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński sp. Jawna 98-170 Widawa, ul. Kiełczygłowska 26 B

- cena  wybranej oferty brutto : 93.830,55

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

Pozostałe firmy biorące udział w przetargu zostały wymienione w kolejności  otrzymanych ocen):

-        P.W. ATEX Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice, Gliwicka 3 – oferta uzyskała 95,60 pkt

-        Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 – oferta uzyskała 94,25 pkt

-        RUDKOP-ex St. Baron, W. Jarosz sp.j., 41-707 Ruda Śląska, Kalinowa 11 – oferta uzyskała 93,37 pkt

-        Adller Sp. z o.o., 32-200 Miechów, Sobieskiego 9 – oferta uzyskała 92,30 pkt

-        STANBARTEX,  Stanisław Pałac – 41-400 Mysłowice, Mickiewicza 20 / 84 - oferta uzyskała 84,53 pkt;

-        PHU EKO-WIN, R. Krzykowski, Wola Kałkowa 29, 99-311 Bedlno – oferta uzyskała 82,44 pkt

-        GWN Sp. z o.o., 44-351 Turza Śląska, ul. Bogumińska 77 c– oferta uzyskała 81,52 pkt

II. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców.

III. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

IV.  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

Konstantynów Łódzki 10.09.2012

Z up. Dyrektora DPS

„Pod Dębami”

Krzysztof Swat


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOSTAWĘ 95 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO I GATUNKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 310936-2012, N
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:10.09.2012 19:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:10.09.2012 19:54