Pabianice, dnia 25 września 2012 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 103,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej

W dniu 25 września 2012 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabunet Wicestrosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej, w obrębie K-15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103 o pow. 0,2456 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00049382/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 265 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 103 położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:25.09.2012 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:25.09.2012 15:36