Pabianice, dnia 10 października 2012 r.

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 2166/23,
położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej

     W dniu 2 października 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie, przy ul. Szkolnej w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2166/23 o pow. 0,1659 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00035408/1, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - jedna osoba.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 155 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 156 550,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23%
Nabywcą w/w nieruchomości jest Maciej Radzikowski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 2166/23, położonej w Ksawerowie, obręb 10 Ksawerów przy ul. Szkolnej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:10.10.2012 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Jakubowski
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:17.10.2012 14:24