Pabianice, dnia 17 października 2012 r.

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 12/1, nr 12/2, nr 12/3,
położonych w Pabianicach przy ul. Wspólnej 4

     W dniu 9 października 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pabianicach, przy ul. Wspólnej w obrębie P-6, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 12/2 o pow. 0,0085 oraz nr 12/3 o pow. 0,0055 ha, objęte księgą wieczystą KW Nr LD1P/0000472/6,
- nr 12/1 o pow. 0,0106 ha, objętej księgą wieczystą Kw Nr LD1P/00049806/2
 stanowiących własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - jedna osoba.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 12 120,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia złotych) plus podatek VAT 23%
Nabywcą w/w nieruchomości jest Paweł Miszczak.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 12/1, 12/2, 12/3 położonych w Pabianicach przy ul. Wspólnej 4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:17.10.2012 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Jakubowski
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:17.10.2012 14:12