Pabianice, dnia 27 listopada 2012 r.

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr 120, nr 121 i nr 122 położonych w gm. Lutomiersk, obręb 22 Stanisławów Nowy

 W dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Lutomiersk, w obrębie 22 Stanisławów Nowy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 120 o pow. 0,0880 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr SR1L/00018796/3, działka nr 121 o pow. 0,0879 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr SR1L/00018797/0 oraz działka nr 122 o pow. 0,0880 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr SR1L/00018798/7, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych nieruchomości – 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działek nr 120, nr 121 i nr 122 położonych w gm. Lutomiersk, w Stanisławowie Nowym
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:27.11.2012 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Elżbieta Czekalska
Data aktualizacji:27.11.2012 14:39