Pabianice, dnia 18 grudnia 2012 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 39, położonej w Konstantynowie Łódzkim,
przy ul. Polnej, obręb K-10

W dniu 18 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Polnej, w obrębie K-10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 0,3062 ha, objętej księgą wieczystą KW LD1P/00050241/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza nieruchomości – 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 39, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Polnej, obręb K-10
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:18.12.2012 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:18.12.2012 15:50