uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLI/287/13

28-03-2013 rozpatrzenia skargi

XLI/286/13

28-03-2013 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania "Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach"

XLI/285/13

28-03-2013 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca" w ramach działania 9.2 PO KL

XLI/284/13

28-03-2013 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Energetyka odnawialna - dziedzina przyszłości - projekt podnoszący kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach" w ramach działania 9.2 PO KL

XLI/283/13

28-03-2013 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego" w ramach działania 3.5 PO KL

XLI/282/13

28-03-2013 wyrażenia zgody na realizację projektu przyjętego do dofinansowania pn. "PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju" w ramach działania 9.2 PO KL

XLI/281/13

28-03-2013 udzielenia pomocy finansowej Gminie Ksawerów

XLI/280/13

28-03-2013 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

XLI/279/13

28-03-2013 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

XLI/278/13

28-03-2013 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2013

XLI/277/13

28-03-2013 upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2013

XLI/276/13

28-03-2013 określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2013 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

XLI/275/13

28-03-2013 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2012 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 ".

XLI/274/13

28-03-2013 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

XLI/273/13

28-03-2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
za rok 2012

XLI/272/13

28-03-2013 przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012

XLI/271/13

28-03-2013 zatwierdzenia projektu Rekiny biznesu w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 " Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XLI/270/13

28-03-2013 zatwierdzenia projektu Debiut w biznesie w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 " Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XLI/269/13

28-03-2013 Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2013 "

XLI/268/13

28-03-2013 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000 - lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.04.2013 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.04.2013 11:06