uchwała Nr

z dnia

w sprawie

XLVIII/334/13

27-09-2013 zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd -6 w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich ", Działanie 6.1.2 " Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

XLVIII/333/13

27-09-2013 współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Pabianice
w zakresie zadania publicznego realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
"NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
- ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

XLVIII/332/13

27-09-2013 współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów
w zakresie zadania publicznego realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
"NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
- ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"

XLVIII/331/13

27-09-2013 przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
- ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ"
oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań,
które zostaną zgłoszone w jego ramach

XLVIII/330/13

27-09-2013 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
zadania „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach”

XLVIII/329/13

27-09-2013 zmiany uchwały dotyczacej określenia zadań
i wysokości środków na ich realizację w 2013 roku,
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

XLVIII/328/13

27-09-2013 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok

XLVIII/327/13

27-09-2013 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.10.2013 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:15.11.2013 10:49